Legislativa

Česká legislativa pamatuje na ochranu zvířat řadou zákonů a vyhlášek. Nejznámějším zákonem v souvislosti s ochranou zvířat je Zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Nezavírejte oči před utrpením zvířat a využijte možnost nahlášení ONLINE.

Za týrání zvířat se považuje

  • Nucení zvířete k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly.
  • Omezení výživy zvířete.
  • Omezení pohybu nutného pro určitý druh zvířete, pokud by omezení způsobilo utrpení.
  • Chování zvířat v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení.
  • Provádění chirurgických zákroků za účelem změny vzhledu zvířete (např. kupírování uší, ničení hlasivek … apod.).
  • Zacházení se zvířetem, přepravovavání nebo pohánění způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví a nebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání.
  • Usmrcení zvířete. (Důvody k usmrcení upravuje § 5 zákona č. 246/92 Sb.).

Kompletní specifikaci týrání upravuje § 4 zákona č. 246/92 Sb.!

Související zákony