FAQ (časté dotazy)

Na této stránce naleznete seznam nejčastějších dotazů (FAQ). V případě návrhů na doplnění kontaktujte provozovatele systému nebo autora projektu.

Jakým způsobem probíhá šetření nahlášených případů?

Na základě nahlášení případu provedou kontroloři veterinární správy osobní kontrolu v místě podezření na týrání. Podle výsledku kontroly pak dále postupují dle platných zákonů (např. podávají podněty k odebrání zvířat apod.).

Dozví se nahlášená osoba (firma) kdo poslal hlášení?

Veterinární správa neposkytuje identifikaci ohlašovatele případu. Znamená to, že se nahlášený nikdy nedozví, kdo ho pro podezření z týrání zvířat nahlásil. (Zákon č. 101/2000 Sb.)

Odeslal(a) jsem hlášení, ale mám pocit, že se nic neděje …

Kontaktujte příslušnou veterinární správu dle oblasti nahlášení (viz Kontakty).

Může Veterinární správa odebrat zvíře?

Veterinární správa nemůže odebrat zvíře, pouze podává podnět k odebrání zvířete na příslušný obecní úřad či městskou část.

Jaké jsou pravomoci Policie ČR?

Policista je oprávněn ke vstupu do jiného prostoru nebo na pozemek, má-li důvodné podezření, že se tam nachází týrané zvíře. (Zákon č. 273/2008 Sb.)