FAQ (časté dotazy)

Na této stránce naleznete seznam nejčastějších dotazů (FAQ). V případě návrhů na doplnění kontaktujte provozovatele systému nebo autora projektu.

Jakým způsobem probíhá šetření nahlášených případů?

Na základě nahlášení případu provedou kontroloři veterinární správy osobní kontrolu v místě podezření na týrání. Podle výsledku kontroly pak dále postupují dle platných zákonů (např. podávají podněty k odebrání zvířat apod.).

Dozví se nahlášená osoba (firma) kdo poslal hlášení?

Veterinární správa neposkytuje identifikaci ohlašovatele případu. Znamená to, že se nahlášená osoba (firma) nedozví kdo ho (jí) pro podezření z týrání zvířat nahlásil. Výjimkou může být vedení občansko-právního sporu v případě, že “trýznitel” (podezřelý) podá např. trestní oznámení za šíření pomluvy na neznámého pachatele a orgány činné v trestním řízení si vyžádají identifikaci ohlašovatele.

Poznámka: Od roku 2010 nedošlo k jedinému případu vyžádání identifikace ohlašovatele ze strany orgánů státní správy (soudy, PČR). Ve svém vlastním zájmu uvádějte v hlášení pouze pravdivé údaje.

Odeslal(a) jsem hlášení, ale mám pocit, že se nic neděje …

Kontaktujte příslušnou veterinární správu dle oblasti nahlášení (viz Kontakty).

Může Veterinární správa odebrat zvíře?

Veterinární správa nemůže odebrat zvíře, pouze podává podnět k odebrání zvířete na příslušný obecní úřad či městskou část.

Jaké jsou pravomoci Policie ČR?

Policista je oprávněn ke vstupu do jiného prostoru nebo na pozemek, má-li důvodné podezření, že se tam nachází týrané zvíře. (Zákon č. 273/2008 Sb.)